Kalendarz ekologiczny - październik

 

Październik miesiącem dobroci dla zwierząt     

1 października Światowy Dzień Ptaków

2 października Europejski Dzień Ptaków

2 października Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych

3 października Światowy Dzień Siedlisk 

4 października Światowy Dzień Franciszka - Patrona Ekologów

4 października Światowy Dzień Zwierząt

4-11 października Światowy Tydzień Zwierząt

10 października Święto Drzewa

13 października Dzień Zapobiegania Klęskom Żywiołowym

14 października Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych 

16 października Światowy Dzień Żywności 

17 października Międzynarodowy Dzień Likwidowania Nędzy

18 października Światowy Dzień Monitoringu Wód

25 października Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt