Kalendarz ekologiczny - wrzesień

 Zapraszamy do uczestniczenia w wydarzeniach wynikających z kalendarza ekologicznego

    Wrzesień miesiącem miodu

       16 września Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej  

       18 września Międzynarodowy Dzień Geologa 

       19 września Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

       16-22 września Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu  

       III weekend września Sprzątanie Świata

       22 września Europejski Dzień bez Samochodu  

       23 września Pierwszy Dzień Jesieni

       28 września Dzień Morza