Konkurs plastyczny,,Wędrówka po stolicach Europy"- marzec 2020 r.

Drodzy Rodzice i Przedszkolaki!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wewnątrzprzedszkolnym pod hasłem

,,Wędrówka po stolicach Europy".                            

Celem konkursu jest przyswajanie wiadomości o położeniu krajów  na mapie politycznej Europy, o symbolach narodowych,stolicach i charakterystycznych zabytkach. 

Zachęcamy do wykonania pracy plastycznej dotyczącej wybranego zabytku jednego z krajów Unii Europejskiej.

Format pracy - a-4,technika -płaska.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju.

Przewidywane są nagrody rzeczowe dla laureatów I,II i III miejsca.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

                                                                           Nauczycielki z grup V i VII.