Logopedia - 16.06.2020 r.

Propozycja  zajęć logopedycznych  - utrwalanie i automatyzowanie prawidłowej   wymowy głosek: - „s”. „cz”, „ś”, „l”

Potrzebne materiały: wydrukowana ilustracja owoców, nożyczki, klej, dwa dowolne kartony A4

  1. Nazywanie ( dzieci młodsze ) i opisywanie ( dzieci starsze ) owoców, które znajdują się na ilustracji – stosujemy określenia wielkości poszczególnych owoców i kolorów z używaniem barw pośrednich.
  2. Wycinamy poszczególne owoce  i segregujemy je przyklejając  każdy owoc   w oddzielnych kolumnach. ( wycinamy tylko owoce, które są całe )
  3. Owoce, które  zamieszczone są na ilustracji w części też wycinamy, ale przyklejamy na drugi karton w pewnych odległościach, tak by na innych zajęciach można było każdy owoc dorysować.
  4. Nazywamy poszczególne owoce w następujący sposób:  -wskazujemy palcem  owoc  przedłużając  wyszczególnioną głoskę.

- tru -s- kawka – głoskę „s” wymawiamy w uśmiechu ze zbliżonymi ząbkami,

- cze- reśnia – głoskę „cz” wymawiamy z podniesionym do góry językiem, z lekko zbliżonymi ząbkami i wysuniętymi do przodu wargami,

- wi – ś – nia -  głoskę „ś” wymawiamy ze zbliżonymi ząbkami i wysuniętymi do przodu wargami,

- ma – li – ny  - głoskę „l” wymawiamy z podniesionym do góry językim i lekko rozchylonymi wargami.