Logopedia -26.05.2020 r.

Propozycja ćwiczeń dla młodszych dzieci utrwalająca artykulację głoski „cz” w nagłosie

 

            Wydrukuj kartę pracy. Powtarzaj codziennie poniższe wyrazy . 

Głoskę ”cz” wymawiaj z podniesionym do góry językiem i lekko wysuniętymi do przodu wargami.

Po ćwiczeniach narysuj codziennie kolejny rysunek, pierwszego dnia czajkę, drugiego czapkę itd.  Jeśli masz zeszyt, to wklej kartę pracy do zeszytu.

 

 czajka - czajka  - ……..- 10 razy

 

 czapka - czapka -…….. – 10 razy

 

 czajnik – czajnik  - ………- 10 razy

 

 czoło – czoło - ……..- 10 razy

 

 czołg - czołg - ……..- 10 razy

 

 czapla – czapla -  …….- 10 razy

 

 człowiek – człowiek -………- 10 razy

 

Propozycja ćwiczeń dla starszych dzieci utrwalająca artykulację głoski „cz” w nagłosie

 

            Wydrukuj kartę pracy. Powtarzaj codziennie poniższe wyrazy . 

Głoskę ”cz” wymawiaj z podniesionym do góry językiem i lekko wysuniętymi do przodu wargami.

Po ćwiczeniach narysuj codziennie kolejny rysunek, pierwszego dnia czekoladę, drugiego czereśnie, itd.  Jeśli masz zeszyt, to wklej kartę pracy do zeszytu.

 

 czekolada  - czekolada - ……..- 10 razy

 

 czereśnia – czereśnia - …….. – 10 razy

 

 czółno – czółno -  ………- 10 razy

 

 czarodziej – czarodziej - ……..- 10 razy

 

 Czarek – Czarek  - ……..- 10 razy

 

 czasopismo – czasopismo -  …….- 10 razy

 

czwórka – czwórka -………- 10 razy