Logopedia -27.04.2020 r.

 

Propozycja ćwiczeń dla młodszych dzieci

  Wydrukuj kartę pracy.

Powtarzaj codziennie poniższe wyrazy . 

Głoskę ,,s” wymawiaj ze zbliżonymi ząbkami.

Po ćwiczeniach narysuj codziennie kolejny rysunek, pierwszego dnia słonia, drugiego sałatę itd.

 Jeśli masz zeszyt, to wklej kartę pracy do zeszytu.

 

 słoń – słoń - ……..- 10 razy

 

sałata – sałata -…….. – 10 razy

 

 sanki – sanki - ………- 10 razy

 

 sokół – sokół - ……..- 10 razy

 

 samolot – samolot - ……..- 10 razy

 

 

 

Propozycja ćwiczeń dla starszych  dzieci

 

   Wydrukuj kartę pracy. Powtarzaj codziennie poniższe wyrazy . 

Głoskę ”s” wymawiaj ze zbliżonymi ząbkami.

Po ćwiczeniach narysuj codziennie kolejny rysunek, pierwszego dnia schody, drugiego słowika itd.  Jeśli masz zeszyt, to wklej kartę pracy do zeszytu.

 

 schody – schody - ……..- 10 razy

 

 słowik – słowik - ……..- 10 razy

 

 sandały – sandały - ……..- 10 razy

 

 sukienka – sukienka - ……..- 10 razy

 

 spadochron – spadochron - ……..- 10 razy

 

 skała – skała - ……..- 10 razy

 

 

skarb  – skarb - ……..- 10 razy