Metoda Skakanka bezpłatna przez 30 dni - marzec 2020r.

Skakanka to nowoczesna metoda rozwoju funkcji poznawczych dzieci łącząca ruch z zabawami multimedialnymi.

Od kilku miesięcy metoda ta jest wprowadzana do przedszkoli w Polsce i zdobywa coraz większe uznanie.

W związku z sytuacja epidemiczną  oraz decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w przedszkolach,szkołach i placówkach oświatowych,  aplikacja ,,Skakanka w domu" została udostępniona bezpłatnie dla rodziców na okres 30 dni.

Zapraszamy na stronę  www.skakanka.pl i do pobrania aplikacji ,,Skakanka w domu".

 Instrukcja ,,Skakanka w domu":

https://hosting0.lublin.eu/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=249&_token=ESkKXiLUAFd0fDMK1jcP9yKlfsOgRXxf&_part=3

Prezentacja:

https://hosting0.lublin.eu/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=249&_token=ESkKXiLUAFd0fDMK1jcP9yKlfsOgRXxf&_part=4