Religia - 02.06.2020 r.

Odchodząc do nieba, Jezus obiecał, że nie zostawi nas samych.

Powiedział wtedy, że przyśle nam Ducha, który nas pocieszy i wszystkiego nauczy.

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa na apostołów i Maryję, którzy byli zebrani w Wieczerniku, zstąpił Duch Święty.

Od tego momentu opuścił ich strach. Rozeszli się po całym świecie, aby innym opowiadać o Chrystusie.

Niezwykłe było to, że głosili Ewangelię we wszystkich językach i przez wszystkich byli rozumiani.
Od Zesłania Ducha Świętego rozpoczęło się budowanie Kościoła na ziemi.

To Duch jednoczy wszystkich wierzących i sprawia, że pomimo różnych trudności, grzechów i ludzkich słabości Kościół nadal trwa.

Zobaczcie film:
https://www.youtube.com/watch?v=6o_ebOxr71c – Zesłanie Ducha Świętego – film

Możecie zaśpiewać jedną z piosenek:
https://www.youtube.com/watch?v=PQjVGX3YHgA – Duch Święty jednoczy nas
https://www.youtube.com/watch?v=u6Fm_szQ070 – Duchu Święty, uśmiechnięty

Po zesłaniu Ducha Świętego uczniowie Pana Jezusa nie tylko mówili w różnych językach i byli odważni, ale także bardzo się cieszyli. Być może wielu z nich nawet tańczył z radości. Zatańczycie w Wy?
https://www.youtube.com/watch?v=6LjI0rCPNNM – Dzisiaj spojrzał na mnie Pan - taniec