Ruch w życiu przedszkolaka

   Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest ruch, jego rola w przyrodzie. Bez ruchu nie byłoby istnienia. Ruch towarzyszy  życiu  człowieka  od  narodzin  aż do  śmierci, ujawniając się poprzez różne forme jego aktywności. Aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. Okres przedszkolny jest szczególnie pomyślny dla prawidłowego kształtowania rozwoju motorycznego dziecka. Ponieważ aktywność ruchowa pociąga za sobą doskonalenie czynności i funkcji poszczególnych narządów, wzmacnia organizm  dziecka kształtuje, usprawnia wszystkie jego układy: głównie ruchowy i nerwowy, dlatego musimy pamiętać, że ruch jest podstawowym bodźcem rozwojowym, spełniającym funkcję stymulującą. Troska o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, o zapewnienie mu możliwości wszechstronnego ruchu, jest działaniem na   rzecz szeroko pojętego zdrowia dziecka – zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Ograniczanie swobody ruchu, począwszy od wczesnego dzieciństwa poprzez okres dorastania, aż do dorosłości prowadzi do wzrastania wewnętrznego napięcia, które staje się chronicznym stanem organizmu.

     Wiek przedszkolny w wielkim stopniu rzutuje na rozwój i na przyszłe losy człowieka. Dlatego na całym świecie temu okresowi życia poświęca się specjalnie dużo uwagi. Wszechstronny rozwój człowieka polega nie tylko na rozszerzeniu zakresu wiedzy, kształtowaniu uzdolnień, wyrabianiu aktywności postawy w stosunku do otoczenia społecznego, ale także na kształceniu sprawności ruchowej. Sprawność ruchowa łączy się ze zdrowiem fizycznym i jak twierdzą lekarze, psycholodzy i pedagodzy - ze zdrowiem psychicznym - systematyczne uprawianie gimnastyki, ruchu na świeżym powietrzu zapobiega wielu chorobom ludzi dorosłych. Pozwala również na zachowanie prawidłowej postawy i sylwetki. Wpływa również na kondycję fizyczną i samopoczucie, daje odprężenie. Dlatego też ważne jest wychowanie fizyczne i kultura czynnego wypoczynku, zapobiegające m.in. zaburzeniom nerwowym wśród dzieci. Szybko postępujący rozwój organizmu dziecka w wieku przedszkolnym wymaga i potrzebuje szczególnie dużo ruchu. W tym przypadku bardzo pomocne są zabawy. Dostarczają one dziecku nowych wrażeń i ruchu, kształtują jego intelekt i sprawności psychofizyczne, wyrabiają wolę i silnie oddziałują na jego życie emocjonalne. Rola ruchu jest w tym okresie nie do przecenienia. Odpowiednio dobrany wysiłek fizyczny wpływa na prawidłowy rozwój narządów i układów, ma znaczenie korygujące na przykład przy wadach postawy, nie jest również bez znaczenia dla prawidłowego rozwoju psychologiczno-społecznego dzieci i młodzieży (pokonywanie lęku, rywalizacja, współzawodnictwo, praca zespołowa itd.).  

  

 

 

 

 Opracowała: Agata Wrońska